Ingeborg Lindheim 91145 980 / Eivin J. Eilertsen 976 94 476

Gårdens historie

I 1936 plantet olderfar Lindheim de første epletrærne på gården. Av sorten Gravenstein, Sävstaholm og gode gamle Åkerø. Bestefar Kittil Lindheim fortsatte plantingen på 50-tallet, nå med sortene Cox Pomona, Torstein, Ingrid Marie/Karin Schneider, James Grieves, Silke og Filippa. De eplene som ikke ble solgt rett fra gården, ble spredt rundt om i landet med jernbane.

På 60-tallet begynte bestefar Kittil å omsette frukt for BAMA. Da ble Lindheim mottak og pakkeri for 40 andre bønder. Langs pakkediskene i låven konkurrerte åtte flotte damer om å pakke flest epler.

I 1979  tok Torstein over gården, og fruktmottaket ble flyttet til Telefrukt (som den gang ble kalt Lindheim Frukt).  Torstein plantet Summerred, Gravenstein, Aroma og Åkerø. På 2000-tallet ble det i tillegg plantet Discovery. Vi har fremdeles alle eplesortene Torstein plantet, med unntak av Gravenstein.

Gården er over 800 år gammel. Kittil Lindheim drev med hest frem til 1950. Låven bygde han i 1954 sammen med byggmester Bjarne Flatland. Bjarne har også bygd flere av de andre husene her på Lindheim. Kittil solgte gården videre til  Torstein som tok over epleproduksjon i 1979. Sammen med Berit har de drevet fruktgården frem til sommeren 2013. Da tok eldstedatter Ingeborg og hennes mann Eivin over.

De nye bøndene vil opprettholde fruktproduksjonen på Lindheim. I 2014 og 2015 vil det bli plantet flere hundre nye kirsebærtrær, i tillegg til noen dusin bærbusker. I den delen av låven hvor det en gang var pakkeri og stall, ble det høsten 2013 satt opp et skinnende nytt mikrobryggeri.

Se www.olkompani.no for mere informasjon om bryggeriet vårt.

Gårdens historie Gårdens historie (2)

Scroll to Top